Αναδρομικά συνταξιούχων: Πότε ξεκινάει η καταβολή τους

Οι πληρωμές αφορούν τους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με την ισχύ του ν.4387/2016).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα:

Περισσότερα στο: www.cnn.gr