Alpha Bank: Η ώρα των εκκαθαρίσεων σε ισολογισμό και προσωπικό

Στην τρίτη φάση της αναδιάρθρωσης βρίσκεται πλέον η Alpha Bank με τον CEO Βασίλη Ψάλτη να ανακοινώνει τα αποτελέσματα και τις τιτλοποιήσεις την Τρίτη 23 Μαρτίου. Παράλληλα, όμως, οργασμός επικρατεί και στα παρασκήνια καθώς επιταχύνεται η από καιρό προαναγγελθείσα αναδιάταξη του προσωπικού.

Με εκκαθαρίσεις δανείων και… προσώπων μπαίνει στο τρίτο στάδιο της αναδιάρθρωσης η Alpha Bank. Ο CEO Βασίλης Ψάλτης ανακοινώνει σήμερα αποτελέσματα και νέες τιτλοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο.

Αν και το οργανόγραμμα της τράπεζας έχει αλλάξει εδώ και ένα χρόνο, η διαδικασία ουσιαστικής αναμόρφωσης της Alpha Bank αποδεικνύεται πιο μακρόσυρτη από το αναμενόμενο. Παρά τις καρατομήσεις ηγετικών στελεχών, οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν για μαζικές και ευρύτερες ανακατατάξεις, δεν ευοδώθηκαν.

Αν και ο Βασίλης Ψάλτης προσάρτησε νέο δυναμικό, εν τούτοις δεν έδωσε παρεμβατικές αρμοδιότητες, ούτε τάραξε τα νερά, στο βαθμό που αρχικές κινήσεις προδίκαζαν. Έτσι, η δυναμική ανακατατάξεων καταλάγιασε και οι προσδοκίες υποχώρησαν.

Καθώς όμως υλοποιείται το carve out, η εκκαθάριση του ισολογισμού και ο εταιρικός μετασχηματισμός της τράπεζας, φαίνεται ότι επανεκκινεί και το σχέδιο λειτουργικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί η αποχώρηση δύο ηγετικών στελεχών, σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι θέσεις, όπως όλα δείχνουν, θα καλυφθούν εκ των ενόντων, πιθανότητα με στελέχη που έχουν αναδειχθεί ή προσληφθεί επί της νέας διοίκησης.

Οι κινήσεις αυτές θα δώσουν νέο στίγμα στο upper level management και θα προκαλέσουν τριγμούς στο middle level. Ο Βασίλης Ψάλτης, φαίνεται ότι έχει υπολογίσει τόσο τον διοικητικό όσο και τον παραγωγικό αντίκτυπο των κινήσεων αυτών και προσδοκά παρεπόμενα οφέλη. Την ίδια στρατηγική είχε εφαρμόσει και στα δύο προηγούμενα κύματα ανακατατάξεων ο CEO της Alpha Bank, προκαλώντας “ρωγμές” σε στεγανά και ομάδες.

Η πορεία της μετοχής της Alpha Bank

Alpha Bank: Η ώρα των εκκαθαρίσεων σε ισολογισμό και προσωπικό
Alpha Bank: Η ώρα των εκκαθαρίσεων σε ισολογισμό και προσωπικό

Τώρα, οι νέες πρωτοβουλίες -αναλόγως από την ένταση και την έκταση που θα επιλέξει να δώσει εσωτερικά και στα media η διοίκηση, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τριγμούς ή και… πανικό σε εδραιωμένα συστήματα.

Βέβαια, παρά τον απόλυτο έλεγχο της πληροφορίες που έχει επιβάλλει ο Βασίλης Ψάλτης και πολλά checkpoints που έχει οικοδομήσει εσωτερικά και περιμετρικά της τράπεζας, μέχρι σήμερα συνεχίζει να μην ελέγχει κάθετα τις δομές διαχείρισης της πληροφορίας εσωτερικά. Αντ αυτού επενδύει στον οριζόντιο έλεγχο, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι τιτλοποιήσεις

Ο Βασίλης Ψάλτης αναμένεται να ανακοινώσει νέα τιτλοποίηση της τράπεζας. Πρόκειται για το τελευταίο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού για τη μείωση των MPL-NPE’s.

  • Το Project Galaxy. Η διαδικασία πώλησης δανείων ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο με την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner, στην οποία πέρασε το 80% της Νέας CEPAL, ύψους 10,8 δις ευρώ.
  • Το ομόλογο Tier 2, ύψους 500 εκατ ευρώ (με απόδοση 5,5%), για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από το “κάψιμο” κεφαλαίων λόγω της διαγραφής δανείων από τον ισολογισμό.
  • Ακολούθησε η τιτλοποίηση για τον Ηρακλή και
  • τώρα ο Ηρακλής ΙΙ

Η επέκταση του «Ηρακλή ΙΙ» για 18 μήνες (από φέτος τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2022), αποσκοπεί στη μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 32 δισ ευρώ, ώστε το 2022 και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να έχουν μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαλλαγμένες από τα προβληματικά δάνεια να εστιάσουν στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα

Στα αποτελέσματα του 2020 η Alpha Bank αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής κερδοφορίας, σημαντική μείωση δαπανών και έκτακτα και ανόργανα έσοδα από τις ανταλλαγές ομολόγων με τον ΟΔΔΗΧ.

Επίσης, οι δείκτες ρευστότητας LCR αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα πέριξ του 100%, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα, αν και ο SSM έχει επιτρέψει σημαντικές παρεκκλίσεις.

Σημαντικά αυξημένη αναμένεται και η χρηματοδότηση, καθώς η Alpha Bank επιχειρεί να χτίσει νέα υγιή χαρτοφυλάκια δανείων, κυρίως σε παραγωγικές βιομηχανίες. Έτσι, αναμένεται η συνολική αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις με έμφαση στην ενέργεια, τις ΑΠΕ και τις υποδομές.

Από την άλλη πλευρά αναμένεται να παρουσιάσει μείωση εξόδων διοικητικής λειτουργίας, οφέλη από τη μείωση του δικτύου και των σημείων εξυπηρέτησης, καθώς και από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Υστέρηση αναμένεται να εμφανίσουν τα έσοδα από το bankassurance λόγω της μειωμένης δραστηριότητας εξαιτίας του κορονοϊού.

Περισσότερα στο: www.crisismonitor.gr